Thủ tục xuất khẩu trả thiết bị hỏng và nhập khẩu thiết bị mới thay thế

Trong lô hàng công ty bạn nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài  và có một số sản phẩm bị lỗi, hỏng do quá trình vận chuyển, sơ suất dây chuyền sản xuất…Vậy làm sao để xuất trả hàng và thủ tục xuất trả hàng lỗi như thế nào? Tham khảo ngay bài viết dưới đây để có được câu trả lời

  1. Thủ tục nhập khẩu thiết bị thay thế cho thiết bị hỏng và lỗi
  • Thủ tục hải quan  thực hiện theo quy định  tại điều 16 và 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.
  • Về thủ tục nhập khẩu thiết bị mới để thay thế cho thiết bị lỗi, các công ty thực hiện tương tự như thủ tục đã nhập khẩu thiết bị lỗi trước đó và cùng loại hình với tờ khai nhập khẩu ban đầu.
  • Việc nhập khẩu thiết bị mới để thay thế cho thiết bị mới phải có thoả thuận giữa công ty và khách hàng, trong đó có điều khoản về việc thanh toán tiền hàng và số lượng hàng hoá nhập khẩu để bảo hành.
  1. Thủ tục xuất trả hàng lỗi

Về thủ tục xuất trả hàng lỗi thực hiện theo quy định tại  điều 48 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định

Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

1.Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm

a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài

b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan

2. Hồ sơ hải quan

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu

b) Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chụp

c) Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 01 bản chụp”

3.Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này (trừ giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành).

Trường hợp người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan hải quan không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan và quyết định việc thông quan theo quy định.”

  • Chính sách thuế đối với hàng tái xuất trả khách hàng nước ngoài được hướng dẫn tại Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • Căn cứ Bảng mã loại hình tờ khai ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan, trường hợp công ty xuất trả cho đối tác thì có thể mở tờ khai tái xuất  theo loại hình B13- Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Bài viết tham khảo: Học xuất nhập khẩu thực tế

Nguồn tổng hợp: http://thietbikhinen.org/

 

Tác giả: wp_148_vuvansyhnht

Comments

comments

Call Now Button