tại sao phải chứng nhận hợp quy sơn

Ngày nay, trong ngành sơn nhu cầu về chứng nhận hợp quy sơn ngày càng cao, vậy tại sao phải chứng nhận hợp quy sơn?

chung nhan hop quy son

 

Tại sao phải chứng nhận hợp quy sơn

Sơn là loạt vật liệu có trong danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo QCVN 16:2014/BXD nên theo thông tư số 15/2014/TT-BXD của Bộ Xây Dựng thì tất cả các sản phẩm thuộc nhóm vật liệu xây dựng phải được tiến hành chứng nhận hợp quy để đảm bảo chất lượng sản phẩm an toàn trước khi được lưu thông đến tay người tiêu dùng. Đồng thời sơn là sản phẩm có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người vì vậy việc công bố chứng nhận hợp quy mặt hàng này là việc cần thiết các doanh nghiệp cần phải làm.

Đối tượng cần phải chứng nhận hợp quy sơn:

tất cả những đơn vị tham gia sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu sản phẩm sơn đều phải thực hiện chứng nhận hợp quy sơn

Phương thức chứng nhận hợp quy sơn:

Phương thức 5: áp dụng cho quy trình sản xuất, có hiệu lực từ 12 tháng đến 3 năm

phương thức 7: áp dụng cho lô hàng nhập khẩu, có hiệu lực trên từng lô hàng

Hồ sơ công bố chứng nhận hợp quy sơn

  • Bản công bố hợp quy;
  • Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (đặc điểm, tính năng, công dụng….);
  • Kết quả thử nghiệm; Kết quả hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thí nghiệm được công nhận hoặc do cơ quan ban hành quy chuẩn chỉ định.
  • Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001.
  • Kế hoạch giám sát định kỳ.
  • Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.

Đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy sơn  trên toàn quốc.Mọi như cầu và tahwsc háy liên hệ với chúng tôi để có được sự hỗ trợ tối đa

Tác giả: wp_148_vanthangit17

Comments

comments