Thẻ: liên thông đại học thương mại hà nội

Hướng đi mới cho sinh viên khối ngành kinh tế

Bạn đang theo học một chương trình đào tạo về chuyên ngành kinh tế. Tuy nhiên, bằng cấp hiện tại của bạn mới chỉ dừng lại ở bằng cao đẳng hay trung cấp. Giờ đây đã có một hướng đi mới cho bạn nếu muốn cải thiện tấm bằng của mình. Liên thông đại học Thương Mại mở ra cho…

Read More »

Đào tạo Liên Thông Đại Học Thương Mại Mới Năm 2016

– Căn cứ thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 và của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng. – Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Trường đại học Thương…

Read More »