Hướng dẫn xử lý nước sau mưa lũ

Hướng dẫn cách lọc xu ly nuoc trước và sau bão lũ
A/ xử lý nuoc và vệ sinh môi trường trước khi bão lụt:

1. Đối với nguồn loc nuoc :

Giếng đào: Dùng ni lông dày, chưa thủng phủ kín miệng giếng và buộc chặt bằng dây cao su.
Giếng khoan: Dùng ni lông dày, không thủng bịt kín vòi và cần giếng khoan bằng dây cao su.
2. Đối với nhà vệ sinh:

Nhà tiêu 2 ngăn: Lấy hết phân, đào hố sâu cách xa nguồn nước uống ít nhất 10m, ủ với vôi bột hoặc tro bếp sau đó lấp đất kỹ, trong hố tiêu cho vôi bột hoặc tro bếp vào trước khi đậy nắp.
Nhà tiêu tự hoại hoặc thấm dội xử lý nước : Chuẩn bị nút đậy chặt lỗ hố tiêu.
Nhà tiêu Chìm có ống thông hơi: Cho vôi bột hoặc tro bếp phủ kín lên bề mặt phân rồi lấp đất kín lại.
3. Chuồng gia súc:

Thu gom phân cho vào hố cách xa nguồn loc nuoc sinh hoạt ít nhất 10m, sau đó rãi vôi bột hoặc tro bếp phủ toàn bộ bề mặt rồi lấp đất kỹ.
xử lý xu ly nuoc sinh hoạt trong mùa lũ:

Trong mùa lũ lụt, trường hợp giếng bị ngập không có nuoc dự trữ thì phải lấy xu ly nuoc ngập lụt xử lý để sử dụng sinh hoạt theo 2 bước sau:

Bước 1: Làm trong xu ly nuoc

Dùng 1 gam phèn chua (tương đương một hạt ngô to) cho vào 20 lít lọc nước , đánh tan phèn chờ 30 phút loc nuoc lắng cặn đến trong, nếu không có phèn chua thì dùng vải sạch để lọc.

Bước 2: Khử trùng xu ly nuoc

Đã làm trong bằng hoá chất Chloramine: dùng 1 viên Chloramine T hoặc B loại 250mg cho vào 25 lít xử lý nước . Khuấy đều cho tan hết lượng hoá chất, sau 30 phút mới sử dụng.

* Trong trường hợp khẩn cấp không có phèn chua làm trong loc nuoc thì tăng hàm lượng Chloramine B:

Nếu nước đục vừa: 15 – 20mg Chloramine B hoà tan trong 1lít xu ly nuoc hay 15-20gam Chloramine B (tương đương khoảng 1,5 – 2 thìa cà phê) hoà tan trong 1m3 nước .
Nếu xu ly nuoc đục nhiều: 20 – 50mg Chloramine B hoà tan trong 1lít nước hay 20-50 gam Chloramine B (tương đương khoảng 2 – 5 thìa cà phê hoà tan trong 1m3 xu ly nuoc .
Lưu ý: không tiến hành đồng thời vừa làm trong loc nuoc tinh khiet vừa khử trùng bằng hoá chất.

Tác giả: wp_148_locnuocvietan

Comments

comments

Call Now Button