Tác giả: wp_148_trungvan

Công nghệ điện toán đám mây – Cloud VPS là gì?

Điện toán đám mây – một khái niệm mới về công nghệ thông tin (IT) đã xuất hiện trong những năm gần đây. Mặc dù nó chỉ là một cách để cung cấp tài nguyên máy tính chứ không phải là một công nghệ mới. Tuy nhiên, điện toán đám mây ( Cloud VPS ) đã tạo ra một cuộc…

Read More »

Xu hướng thiết kế website nghệ thuật mới nhất năm 2018

Website nghệ thuật khái niệm cũng không còn xa lạ khi website là một phương thức không thể thiếu trong quảng cáo kinh doanh hiện nay. Nhưng công nghệ thì luôn luôn thay đổi chính vì thế thiết kế website cũng thay đổi theo. Xu hướng luôn luôn tìm kiếm những gì đơn giản hữu ích, mang đầy tính thời…

Read More »